dla pracowników administracyjno-biurowych

Internetowe szkolenie okresowe bhp

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
 • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego opartego na platformie e-learnigowej. Przez samokształcenie rozumie się formę samodzielnego przyswajania sobie nowej wiedzy i jej utrwalania. Szkolenie umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Internetowe szkolenie okresowe bhp

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego opartego na platformie e-learnigowej zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników. Przez samokształcenie rozumie się formę samodzielnego przyswajania sobie nowej wiedzy i jej utrwalania. Szkolenie umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Internetowe szkolenie okresowe bhp

Szkolenie jest przeznaczone dla:

pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego opartego na platformie e-learnigowej zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników. Przez samokształcenie rozumie się formę samodzielnego przyswajania sobie nowej wiedzy i jej utrwalania. Szkolenie umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies..

  Akceptuje pliki cookie na tej strone.